Głos zwykłego obywatela o wydarzeniach na świecie
wtorek Styczeń 23rd 2018

Szwedzcy Demokraci

MainLogo1

 

Szwecja, parę wpisów wcześniej pisałem o zmianach niecodziennych w tym kraju „Zmiany na północy”. Od dokładnie 5 dni ten pat został rozwiązany, przez rząd mniejszościowy oraz opozycyjne partie. Wcześniej oba obozy (największe w kraju) nie mogły dojść do porozumienia w sprawie budżetu. Jednak ta trzecia partia o której chciałbym poświęcić więcej czasu, spowodowała porozumienie ponad podziałami. Populiści z partii „Szwedzcy Demokraci”, bo o nich mowa, zostali tym ruchem głównych szwedzkich partii zmarginalizowani na scenie politycznej. Ich pozycja po ostatnich wyborach była wielkim zaskoczeniem dla tak tolerancyjnego kraju jak Szwecja. Dlaczego ? Przyczyną tego jest duża liczba ludności imigracyjnej, która aktualnie panuje na przedmieściach miasta Malmoe, tworząc przestępcze grupy. Już od długiego czasu w Szwecji znajdują się dzielnice, które są rzadko uczęszczane przez pojedyncze patrole policji, a służby ratunkowe muszą liczyć się na ataki ludności głównie muzułmańskiej oraz eskortę policyjną. Dodatkowo potęgowany jest strach Szwedów do muzułmanów przy wiadomościach o atakach na przechodniów w ich sąsiedztwie oraz krajach sąsiednich jak Dania.

Co można więcej napisać o samej partii, która jest tak źle odbierana przez rządzące elity oraz politycznie poprawne media. Deklarowanymi przez partię ideologiami jest Nacjonalizm, Narodowy Konserwatyzm oraz Eurosceptycyzm. Ogólnie partia miesza poglądy Narodowo Konserwatywne a idee państwa opiekuńczego, które idealnie pasują do narodów skandynawskich.

Partia założona została w 1988 roku przez Leifa Zeilona, który miał swój udział także w tworzeniu rasistowskiego ruchu „Bevara Sverige Svenskt” („Keep Sweden Swedish”).

TL_sd_01_1988

 

[skola.expo.se]

W latach 70 był członkiem antysocjalistycznej organizacji „Democratic Alliance” wspierającej USA w wojnie wietnamskiej. Aktualnie liderem partii jest Jimmie Akesson, który na początku swojej kariery był w strukturach innej partii Liberalno-Konserwatywnej „Swedish Young Conservatives”.

pobrane

 

[www.riksdagen.se]

W programie partii można wyczytać m in. o zaostrzonej polityce o aborcji na życzenie poprzez skrócenie czasu z 18 tyg. na 12 tyg. ciąży. Głównym postulatem jest polityka antyimigracyjna, w której zapisane jest:

Szwedzi nie powinni ponosić ciężaru lekkomyślnej polityki imigracyjnej

Aktualna ilość imigrantów powoduje zanik tożsamości narodowej wśród Szwedów, sposobem na to jest hojne wsparcie finansowe dla tych imigrantów, którzy chcą wrócić do własnej ojczyzny. Partia będzie wspierać jedynie migrację ludności wysoko wykwalifikowanej w segmentach gospodarki, w którym brakuje kadr. Kolejnym punktem programu jest likwidacja parlamentu Laponii, przez co partia nie ma za dużo poparcia wśród rdzennej mniejszości. Sami Lapończycy przyznają, że parlament nie ma na celu walki o niepodległość, a jedynie sprawiedliwy podział pieniędzy oraz reprezentowanie interesów mniejszości w komisjach sejmowych. Jeżeli chodzi o prawo Demokraci chcą uniemożliwić przedwczesne zwalnianie osób skazanych na dożywotnią karę oraz deportację skazanych za poważne przestępstwa cudzoziemców. Innym pomysłem jest powstanie krajowego rejestru skazanych za pedofilię. Jeżeli chodzi politykę zagraniczną proponują dla swoich obywateli Unię Gospodarczą i Walutową, renegocjację traktatu akcesyjnego do UE oraz wyjście ze struktur NATO na rzecz wspólnej obronności krajów nordyckich. Modelem rodziny według członków partii jest tradycyjna rodzina, ale inne orientacje seksualne muszą być respektowane i nie dyskryminowane:

Nikt nie wybiera swojej orientacji seksualnej. Mobbing i dyskryminacja ludzi ze względu na orientację są nie do przyjęcia i powinny być prawnie ścigane.

W historii partii można także nadmienić, iż na początku istnienia organizacji w strukturach było dużo osób o poglądach nacjonalistycznych. W latach 90 liderzy partii starali się odchodzić od tych poglądów gdzie w tolerancyjnym narodzie były mało popularne. Do czasów dzisiejszych partia odsuwa się od nacjonalistycznych poglądów, usuwając radykalnych członków, którzy współpracowali z francuskim Frontem Narodowym.

Słynnymi akcjami partii jest poparcie duńskiego dziennika, który opublikował karykatury Mahometa. Sama partia publikowała swoje karykatury na własnych stronach internetowych oraz dziennikach partyjnych, które były raz zamykane, raz otwierane. Cała sytuacja spowodowała wśród obywateli dyskusja o wolności słowa oraz cenzurze w Szwecji.

Podsumowując, nie doszło do przedterminowych wyborów, co według mnie dla „Szwedzkich Demokratów” może wyjść na dobre. Powodem tym jest zapewne ciągle powtarzający się problem z imigrantami, którzy działają na korzyść dla takich Eurosceptycznych partii.

Komentuj