Głos zwykłego obywatela o wydarzeniach na świecie
wtorek Styczeń 23rd 2018

Projekt Serce

PH_Logo_356_120

 

[http://www.heartwebsite.org/]

Słów kilka o projekcie HEART (Holocaust Era Asset Restitution Taskforce). W nie których mediach, głównie internetowych portalach można znaleźć informacje o tym projekcie. Głównie pisze się w kontekście prywatyzacji lasów oraz sprzedaży ziemi dla obcokrajowców.

Czym jest w istocie projekt? Niczym innym jak pomostem dla roszczeń ludności żydowskiej, która została pozbawiona nieruchomości, ruchomości jak i wszystkich innych rzeczy dla nich sentymentalnych.

Co ma wspólnego projekt z prywatyzacją? Chodzi głównie o pieniądze jakie uzyska polski rząd, a które będą przeznaczone dla poszkodowanych lub ich spadkobierców. Na szczęście dla miłośników lasów, a na nieszczęście rządu ustawa umożliwiająca prywatyzacja nie przeszła głosowania (Konsumpcja lasów). Jednak można się spodziewać, że to nie ostatnia próba, tym bardziej że na rządzie polskim ciążą obietnice składane przez kolejnych premierów. Nie wykluczone jest też, że zysk ze sprzedaży ziemi oraz prywatyzacji gospodarki będą źródłem na rekompensaty, które wylicza na parę miliardów złotych.

Prócz presji ze strony organizacji żydowskich, rząd ma jeszcze jeden problem, opinia publiczna. Ludzie z pewnością nie zgodzą się na takie wysokie odszkodowania, więc wszystkie przelewy pieniężne będą przechodzić bez wielkiego rozgłosu. Odmowa przez Polskę wypłacania odszkodowań, może się zakończyć międzynarodowym potępieniem i oczywiście z o znakiem antysemityzmu.

Jeżeli chodzi o sam projekt, powstał głównie z powodu nie efektywności innych organizacji odszkodowawczych. Różnica między HEART a innymi organizacjami jest w samych założycielach. W projekcie HEART są głównie osoby z pokolenia powojennego, którzy nie doświadczyli piekła tych czasów. Można z tego wnioskować, że nie są skłonni do rozmów dyplomatycznych, a za cel będą sobie stawiać efektywność dążeń do odszkodowań.

Podsumowując to wszystko, trzeba zadać sobie pytanie, czy Polska jest winna temu pogromowi, wywłaszczeniu oraz deportacji ludności żydowskiej? Nie, Polska była pod okupacją III Rzeszy, która jako okupant jest odpowiedzialna za wydarzenia jakie miały miejsce w kraju okupowanym. Idąc tym tokiem myślenia to nie wina Polaków, że Żydzi byli mordowani w obozach koncentracyjnych oraz w gettach, to nie wina Polaków że zabierano mienie i wywłaszczano z mieszkań społeczność żydowską. Analogią do tego jest też sytuacji kraju po wojnie, gdy Polska była pod butem Związku Radzieckiego. Kto jak to, ale tylko spadkobiercy tych krajów powinni płacić odszkodowania za zaistniałe wydarzenia pod ich okupacją. Powinniśmy skończyć obwinianie naszego kraju przez inne społeczności za wywłaszczenia i Holocaust oraz z naszym samym przeświadczeniem, że to nasza wina.

Komentuj